En renere olieproduktion

 skal arbejde med den overordnede problemstilling:"Hvordan får vi en ren olieproduktion i Danmark? "

Følgende problemstillinger kan I bruge til at kickstarte jeres refleksion over emnet:

  • Hvorfor har politikerne ikke stillet krav om at olieproduktionen skal være ren?
  • Hvordan har olieproduktionen i Nordsøen påvirket Nordsøens dyre og planteliv?
  • Hvordan ville vores hverdag være, hvis vi ikke har en olieproduktion i verden? 

Om forløbet

Samlet kompendie

Energi fra Horns Rev

I skal arbejde med den overordnede problemstilling "Hvordan ser fremtidens havvindmølle ud, og hvor bæredygtig vil den være?"

Følgende problemstillinger kan I med fordel overveje før, under eller efter forløbet til at igangsætte jeres refleksion over emnet: 

  • Hvordan kan det være at der ikke satses mere på bølgeenergi i sammenhæng med vindmøller.
  • Hvordan har Vindmølleparkerne i Nordsøen påvirket Nordsøens dyre og planteliv? 
  • Hvilke fordele/ ulemper er der ved vindenergi i forhold til energi fra Olie og gas. 
  • Hvilken betydning har Green offshore ift. til klimadebatten?

Om forløbet

Samlet kompendie