En renere olieproduktion

I skal arbejde med den overordnede problemstilling:"Hvordan får vi en ren olieproduktion i Danmark? "

Jeres løsning skal integrere relrevante forsøg og øvelser i fysik/kemi, biologi og geografi.  Den skal også indeholde dele fra de 4 kompetenceområder i naturfagene.  Det vil sige at i kan:

  • Designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Anvende og vurdere modeller i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Perspektivere fysik/kemi, biologi og geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
  • Kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi, biologi og geografi.

Energi fra Horns Rev

I skal finde en løsning på den overordnede problemstilling "Hvordan ser fremtidens havvindmølle ud, og hvor bæredygtig vil den være?"

Jeres løsning skal integrere relrevante forsøg og øvelser i fysik/kemi, biologi og geografi.  Den skal også indeholde dele fra de 4 kompetenceområder i naturfagene.  Det vil sige at i kan:

  • Designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Anvende og vurdere modeller i fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Perspektivere fysik/kemi, biologi og geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
  • Kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi, biologi og geografi.