Tekster

  • Teksterne giver dig viden om olieindustrien og olieproduktionen.
  • Du opnår også viden om, hvor olien findes og hvilke udfordringer der er forbundet med olieproduktionen.

Forsøg og undersøgelser

  • Forsøg og øvelser, der skal give dig viden om olie, oliedannelse og olieproduktion.
  • Du får også færdigheder til at gennemføre forsøg og undersøgleser, der kan hjælpe dig med løsningen af den overordnede problemstilling i del 2.

Film og andre medier

  • Film og medier, der giver viden og inspiration til forløbet.

Færdigheds - og vidensmål

  • Her finder du et samlet overblik over de færdigheds - og vidensmål du skal arbejde henimod.
  • De er koblet direkte til fællesmål for fagene biologi, geografi og fysik/kemi.